Indeling WNBC’09 D1 en D2 in de voorjaars veld competitie

Na de start van het seizoen 2013/2014 zijn er bij beide voetbalverenigingen een aantal nieuwe leden bij gekomen. Hier zijn wij als verenigingen zeer blij mee. Vooral bij de D jeugd is er een toename geweest. Helaas zijn hier in de winterstop ook een aantal leden vertrokken. Dit resulteerde in een verdeling over de D1 en D2 van respectievelijk 14 en 17. Deze ongelijke verdeling over de teams is niet wenselijk zodat er een herverdeling heeft plaatsgevonden om de aantallen weer wat in evenwicht te brengen.
Ook zijn er in de loop van het seizoen nogal eens vragen geweest om een ”meiden team” op te richten in plaats van 2 gemengde teams. Het jeugdbestuur heeft om deze reden besloten om als proef de 2e helft van dit seizoen de D1 een meidenteam te maken en de D2 een jongensteam. Met andere woorden alle meiden zitten vanaf de voorjaarscompetitie in de D1 en alle jongens in de D2. Het bovenstaande is met de leiders van de D1 en de D2 afgestemd. In de zomer zal geëvalueerd worden hoe dit bevalt en hoe de najaarscompetitie wordt ingegaan.