WNBC’09 E2

In de competitie is KZC’08 E9 toegevoegd. Deze stond niet in het oorspronkelijke schema. Dit betekent dat WNBC’09 E2 op zaterdag 5 april om 09.30 uur in Nieuw Balinge wel een wedstrijd heeft en wel tegen KZC’08 E9. In het rij-en kantinedienst schema staat deze wedstrijd niet. Maar de rijder van Witteveen is fam. Meppeling.