Clubinfo

WNBC’09 is de gezamenlijke jeugdafdeling van sv Nieuw-Balinge en Witteveense Boys’87. De Witteveense Boys Nieuw-Balinge Combinatie is opgericht in 2009. Het wordt ook wel de Witteveen – Nieuw Balinge – Broekstreek Combinatie genoemd, daar de Broekstreek (Garminge, Mantinge en Balinge) een grote leverancier is van jeugdspelers aan WNBC’09. De jeugdcombinatie heeft zo’n 120 spelers en verzorgd voetbal vanaf kabouters tot aan A-junioren.┬áDe voetballers zijn lid van of sv Nieuw-Balinge of van Witteveense Boys ’87, maar spelen in gezamenlijke teams. De trainingen en wedstrijden worden zowel in Witteveen als in Nieuw-Balinge afgewerkt.

Samenwerking

De samenwerking tussen sv Nieuw balinge en de Witteveense Boys is tot stand gekomen in 2009. Beide verenigingen waren niet meer in staat om in iedere leeftijdscategorie teams op de been te brengen. De samenwerking is gestart in augustus 2009 met C-en D junioren, maar in maart 2010 direct uitgebreid naar alle jeugdteams. Het centrale uitgangspunt is om ieder spelend lid zoveel mogelijk in staat te stellen op haar of zijn eigen niveau te spelen aansluitend bij ieders voetbalbeleving, zodat iedereen het maximale plezier beleeft aan haar of zijn sport. Binnen WNBC’09 onderscheiden we twee groepen kinderen. Er is een groep die ‘prestatiegericht’ wil spelen en daar veel voor over heeft en er is een groep kinderen die meer ‘recreatief’ wil spelen, wel willen winnen, maar met minder verplichtingen. WNBC’09 moet en wil beide groepen faciliteiten bieden om de voetbalsport te beleven op haar of zijn manier.

Verdere uitgangspunten

  • De samenwerking is langdurig op het niveau van alle jeugdspelers, dus van kabouters tot en met de A-junioren.
  • Het is de bedoeling om te streven naar een blijvend gezamenlijk A-elftal. De jeugdcombinbatie moet minimaal een B-elftal in het veld brengen. Dit is van groot belang voor een goede doorstroming naar de senioren.
  • De jeugdspelers vallen onder de verantwoordelijkheid van het gezamenlijke jeugdbestuur en spelen in jeugd zeven of elftallen. Senioren leiders/trainers kunnen in principe niet beschikken over de jeugdspelers. Alleen na overleg met het jeugdbestuur zouden B- of A spelers met de senioren mee kunnen doen. Hier dienen dan sluitende afspraken over gemaakt te worden. Het in stand houden van het B-en A elftal gaat voor het belang van de senioren.
  • Het is de bedoeling dat jeugdspelers uiteindelijk bij hun eigen vereniging bij de senioren gaan voetballen.