Kleding

WNBC’09 geeft een voetbaltenue, bestaande uit kousen, broekje,  shirt en voetbaltas in bruikleen beschikbaar aan de leden. De vaste keepers vanaf de D’s kunnen één keer per jaar keeperhandschoenen – in overleg met de jeugdcommissie- aanschaffen.

De spullen zijn eigendom van de club en er dient dan ook met zorg mee omgegaan te worden.

De kousen, broekjes en shirts worden centraal gewassen. De vergoeding die de wassers hier voor krijgen is 8 € voor een 7-tal team en 12 € voor een 11-tal team. Er dient door de wassers 3 x per jaar gedeclareerd te worden: na de najaarscompetitie in december, na de winter zaal competitie in februari en na de voorjaarscompetitie in juni. Voor de declaratie is een declaratieformulier beschikbaar bij de jeugdcommissie. De declaratie dient ingeleverd te worden bij of Menno v.d. Zwaag of Teun Hooijer en dient voorzien te zijn van de wedstrijddata. Na akkoord door de jeugdcommissie gaat de declaratie voorzien van handtekeningen naar de penningmeester. De penningmeester betaald de wasser en verrekent de declaratie voor 50% met de andere club.