Team indeling JO8 en JO9

Onder het menu item teams zijn de indelingen opgenomen van de JO8 en de JO9.

We zoeken nog een leider voor de JO8. Aanmelden kan bij de Jeugd Commissie, bijvoorbeeld bij Richard Mol, Sander Voortman of Olger Kuipers