Afsluiting seizoen 2019-2020

Zaterdag 4 juli gaan de JO8, JO10 en JO11 in Witteveen van 10.00 – 11.30 uur onderling voetballen (wordt ter plaatse geregeld) en daarna van 11.30 – 12.30 uur patat eten en limonade drinken om het seizoen af te sluiten. De kabouters zijn natuurlijk ook welkom met Lisette.

In Nieuw Balinge gaan de JO13 en JO15 van 10.00 – 11.30 uur voetballen en daarna aan de patat en limonade.

We gaan er vanuit dat de leiders en trainers aanwezig zijn om te helpen alles in goede banen te leiden.

Ouders zijn welkom, maar moeten wel op 1,5 meter onderlinge afstand blijven.

Trainen voor iedereen

Mooi he, dat er weer getraind kan worden. Natuurlijk volgens het corona veiligheidsprotocol, maar van kabouters tot en met JO15 zijn er weer trainingen. En niet alleen voor leden. Ook niet leden mogen meedoen. Kijk op de site wanneer jouw leeftijdscategorie traint en kom ook meedoen !

Trainen: ook voor niet-leden

De jeugd van WNBC’09 gaat weer trainen. Tot en met 12 jaar wordt er getraind zoals altijd en van 13 tot en met 18 jaar houden we 1,5 meter afstand. Maar dat gaat wel lukken. 

Niet alleen leden van de voetbalclub mogen meedoen, nee, ook juist niet-leden wordt gevraagd een balletje meer te trappen en zo lekker te bewegen.

Wanneer?

In Witteveen:

Kabouters (4-5-6 jaar) trainen op zaterdag van 10.00 – 11.00 uur

Jongeren onder 8 op dinsdag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur

Jongeren onder 10 op mandag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur

Jongeren onder 11 op maandag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur

Jongeren onder 15 op donderdag van 18.30 – 19.30 uur in Witteveen

In Nieuw Balinge:

Jongeren onder 13 maandag en woensdag van 18.30m – 19.30 uur

Jongeren onder 15 dinsdag van 18.30 – 19.30 uur.

Doe lekker mee en kom naar een van de sportparken op de aangegeven dag en tijd !

Trainingen jeugd

Witteveen, Nieuw Balinge, 28 april 2020
Wekenlang werd er in Nieuw Balinge en Witteveen niet gevoetbald vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Wekenlang was het niet toegestaan om de sportparken te betreden. Dat is nog steeds zo. Gelukkig is er door het kabinet besloten dat er voorzichtig weer voetbalactiviteiten mogen plaatsvinden. Met de nadruk op voorzichtig want de regels die volgens het RIVM gelden zijn voor een groot deel nog steeds van kracht.
De jeugd tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april weer georganiseerd en beheersbaar gaan trainen. Beheersbaar betekent dat we ervoor moeten zorgen dat alles volgens (opnieuw) gestelde regels gaat plaatsvinden.
Georganiseerd betekent dat er alleen activiteiten zullen plaatsvinden onder begeleiding. Het is aan ons allen dat we dit op een verantwoorde manier gaan aanpakken. Neem de regels in acht, volg aanwijzingen op en wijs de ander ook op z’n verantwoordelijkheid.
De regels en richtlijnen worden gepubliceerd op de site en op Facebook en zullen op de sportparken opgehangen worden. Eenieder heeft zich aan deze regels te houden en de instructies van de coördinatoren en/of trainers op te volgen.
De verwachting is dat de regels en richtlijnen morgen gereed zijn en zijn afgestemd met de Gemeente Midden-Drenthe. Ze zullen dan worden gepubliceerd op de site en op facebook, zodat er donderdag 30 april hopelijk weer door de jeugd getraind kan worden.

Trainen?

Het bestuur heeft kennis genomen van het besluit dat het voor jeugdteams weer is toegestaan om “georganiseerd en beheersbaar” te gaan sporten met ingang van 29 april. Vanaf deze datum is het voor spelers tot en met 12 jaar weer toegestaan om te gaan trainen, waarbij ze 1,5 meter afstand niet hoeven te handhaven. Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar is trainen óók toegestaan, mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Dit besluit van de regering wil echter niet zeggen dat het sportpark De Roskamp van de Witteveense Boys´87 per 29 april a.s. weer geopend zal zijn. Dit is mede afhankelijk van de gemeente Midden/Drenthe. Daarnaast heeft de KNVB deze week contact met de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en worden verenigingen nader geïnformeerd. Op welke wijze wij als vereniging invulling gaan geven aan het besluit is op dit moment nog niet bekend. We wachten nu op de informatie van de gemeente Midden/Drenthe. Zo gauw er meer duidelijkheid is zullen wij jullie hier zo spoedig mogelijk over informeren. Bestuur Witteveense Boys´87

KNVB stopt competitie 2019-2020

Beste voetballiefhebber,

Met het oog op de vanavond door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben wij helaas moeten besluiten dat de amateurvoetbalcompetities* dit seizoen niet meer worden hervat. We vinden het ontzettend spijtig dat onze 1,2 miljoen leden en de duizenden ouders en vrijwilligers dit seizoen niet meer kunnen genieten van onze prachtige sport. Zeker nu het voorjaarszonnetje daartoe zo uitnodigt. Anderzijds: er gaat niets boven gezondheid. Dus er is geen keuze.

Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat nu al geruime tijd stilligt. Sommige verenigingen zijn helaas flink getroffen met meerdere zieken en/of zelfs overledenen en zij zijn opgelucht als ze straks het verenigingsleven weer aan de praat krijgen. Veel verenigingen hebben aangegeven niet meer te willen voetballen en zeker nu niet bezig te zijn met competities. We hebben daar begrip voor.

Bovendien kunnen door de overheid verlengde maatregelen de amateurcompetities niet meer op een gewenste manier worden uitgespeeld. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs geen scenario om wedstrijden door te schuiven tot na de start van de zomerstop. Onder andere omdat de zomervakantie al op 4 juli start in 1/3 van Nederland.

Geen eindstanden dit seizoen
Omdat we dit seizoen de competities niet meer hervatten, hebben we besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er dus geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen, 2020/’21, start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Door het niet uitspelen van de competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie kunnen toepassen. We zijn van mening dat dit het meest eerlijke en heldere besluit is. En we realiseren ons dat dit voor sommige teams prettig is, voor anderen niet. Dat laatste is uiteraard zeer spijtig. 

Teams die dit seizoen uitkomen in de A-categorie komen in het nieuwe seizoen uit in dezelfde competitie als waarin ze dit seizoen zijn gestart. In de B-categorie kunnen alle teams zich voor het nieuwe seizoen – zoals gebruikelijk – inschrijven voor het gewenste niveau.

Contact met belangenorganisaties
Uiteraard zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Zo is er de afgelopen tijd veelvuldig contact geweest met de vertegenwoordigers van verschillende verenigingen in het land, onze ledenraad en de belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat, hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen heeft voor de bijna 3.000 verenigingen. Uiteraard ondersteunen we alle verenigingen hierin. Dit doen we zelf en onder andere samen met NOC*NSF en de overheid door ons sterk te maken voor bijvoorbeeld een noodfonds voor de sport.

In deze Q&A geven we antwoord op de meest gestelde vragen.  

Tot slot: hoewel iedereen niets liever dan de velden vol met voetbalplezier ziet, hoop ik dat iedereen begrijpt dat zolang dat niet veilig kan, dit gewoonweg geen optie is. Hoe moeilijk en jammer dat ook is. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we de overheidsmaatregelen blijven naleven, zodat we dit virus zo snel mogelijk kunnen verslaan.

Houd afstand, Blijf gezond en let op elkaar!

Met sportieve groet,
Jan Dirk van der Zee

Directeur-bestuurder Amateurvoetbal